Polityka przetwarzania danych osobowych w VINCI WHEELS

  1. Uprzejmie informujemy, że Vinci Wheels Monika Lewandowicz, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Targowej 27 (zwane dalej VINCI) przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
   – imię i nazwisko
   – adres rozliczeniowy
   – adres dostawy
   – numer telefonu
   – adres e-mail
  2. Dane te były i są pozyskiwane na podstawie wypełnionego na stronie vinci-wheels.com formularza zamówienia produktu, wysłanego zapytania e-mail, zapisania się do newslettera, skorzystania z komunikatora na stronie, bądź informacji przekazanych podczas rozmowy telefonicznej.
  3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vinci Wheels Monika Lewandowicz, 87-100 Toruń, ul. Targowa 27, nip: 1251636227. Z administratorem Państwa danych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod wyżej wymienionym adresem bądź mailowo poland@vinci-wheels.com.
  4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
  5. Niniejsze dane są przetwarzane przez VINCI na potrzeby realizacji i ewentualnej późniejszej obsługi gwarancyjnej składanego przez Państwa zamówienia tj. w szczególności wystawiania dokumentu sprzedaży, prowadzenia rejestru sprzedaży oraz wysłania zamówienia. Dane są przekazywane zewnętrznym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji i obsługi zamówienia, w szczególności firmie księgowej, pośrednikowi w zakresie realizacji wysyłki i firmie wysyłkowej. Ponadto, Państwa dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłki newslettera, o ile wyrażą Państwo na to osobną zgodę (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) .
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać wysyłając stosowne zapytanie na adres siedziby Administratora bądź na adres e-mail poland@vinci-wheels.com

Wersja do pobrania: https://vinci-wheels.com/pl/wp-includes/download/personal_data_policy_pl.pdf