Powierzchnia hamująca obręczy pokryta bazaltem

By zwiększyć skuteczność hamowania oraz odporność obręczy na wysokie temperatury powstające podczas długotrwałego hamowania powierzchnię hamulcową każdej obręczy dostosowanej pod hamulce szczękowe pokryto bazaltem.

Bazaltowa powierzchnia hamująca połączona z żywicą TG najwyższej jakości sprawia, że skuteczność hamowania przy obręczach pod hamulce szczękowe zachowana jest nawet po osiągnięciu temperatury 240oC

Wyższa skuteczność hamowania daje Ci możliwość opóźnienia hamowania przed każdym zakrętem. Zyskujesz ułamki sekund, które mogą zadecydować o końcowym zwycięstwie.