Poszerzona wewnętrzna szerokość rantów obręczy

Wewnętrzna szerokość rantu obręczy VINCI TORE oraz VINCI XDR została znacznie poszerzona.

Dzięki temu opona bądź szytka lepiej układa się na obręczy, co skutkuje nie tylko poprawą trakcji, lecz także zmniejszeniem oporów toczenia. Powierzchnia styku z podłożem pozostaje bowiem taka sama, ale jej kształt ulega zmianie – jest szerszy ale krótszy. Jak dowodzą liczne wyniki badań, bardziej okrągły aniżeli podłużny kształt styku opony z podłożem generuje mniejsze opory toczenia aniżeli wąski, ale długi ślad opony bądź szytki nałożonej na wąską obręcz.

STOSOWANA W: